Äitiysneuvolapalvelut

Äitiysneuvolapalvelut muodostuvat kolmesta kokonaisuudesta: raskauden seurannasta, synnytysvalmennuksesta ja lapsivuodeajan hoidosta

Raskauden seuranta

Selvitetään äidin taustatiedot, elämäntapatiedot ja terveydentila;

Tehdään äidille yksilöllinen raskaudenhoitosuunnitelma;

Tehdään tarvittavat laboratoriotutkimukset;

Vastaanottokäyntien yhteydessä seurataan äidin fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä vauvan kehitystä ja kasvua. Äidin omista lähtökohdista ja tarpeista riippuu, minkälaisen sisällön neuvolakäynti saa.

Kokemus on osoittanut, että neuvolakäynti jakautuu puoliksi kliinisten tutkimusten tekemiseen ja tulosten tarkasteluun ja puoliksi vastausten hakemiseen äitiä askarruttaviin kysymyksiin.

Neuvolassa käydään yleensä aluksi kerran kuukaudessa. Raskauden edetessä käynnit tihenevät äidin oman voinnin ja tarpeiden mukaan.

Synnytysvalmennus

Synnytysvalmennuksen tarkoituksena on opastaa odottava äiti mahdollisimman miellyttävään synnytykseen. Valmennuksen tarve ja sisältö muotoutuu äidin yksilöllisistä tarpeista. Valmennus tapahtuu
joko yksilöllisesti, henkilökohtaisesti tai ryhmässä. Äidin
tukihenkilöllä on mahdollisuus osallistua ja hänen toivotaankin osallistuvan valmennukseen.

Valmennuksen määrä on asiakkaan itsensä päätettävissä. Tavanomainen valmennusaika on 3-4 tuntia eri pituisissa jaksoissa. Synnytysvalmennuksen voi saada myös kotikäynteinä.

Synnytysvalmennus on tarkoituksenmukaista aloittaa yleensä vasta 30 raskausviikon jälkeen.

Lapsivuodeajan hoito

Synnytyksen jälkeen kätilö tekee tarvittaessa kotikäyntejä.
Kotikäynnillä punnitaan vauva, tarkistetaan vauvan napa ja
yleensäkin vauvan kunto. Samalla äidille annetaan opastusta imetyksessä ja yleensä vauvan hoidossa sekä käydään läpi synnytyskokemus.

FacebookTwitterGoogle+