Isyysneuvolapalvelut

Perinteisessä äitiysneuvolatoiminnassa isän hyvinvointi ja terveydentila ovat jääneet täysin taka-alalle. Kokemus on osoittanut, että isän fyysinen ja psyykkinen vointi heijastaa välittömästi vaikutuksensa äidin, lapsen ja koko perheen hyvinvointiin.Perheen sisäinen hyvinvointi on yhteisvastuukysymys. On tärkeää, että jo raskausaikana puolisot oivaltavat oman hyvinvointinsa olevan riippuvainen kumppanin ja myös muiden läheisten hyvinvoinnista.Helsingin Yksityisessä Äitiys- ja Isyysneuvolassa tarjoutuu puolisoille tilaisuus saada yhteistä hyvinvointineuvontaa. Toivottavaa on, että isät osallistuvat mahdollisuuksien mukaan neuvolakäynteihin ja kasvavat yhteisvastuuseen omastaan ja perheen hyvinvoinnista.

Neuvolapalveluun osallistuvalle isälle tehdään peruskartoitus fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Isälle määritellään hyvinvointi-indeksi, jonka perusteella laaditaan tavoitteellinen suunnitelma hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja mahdollisesti kohottamiseksi. Oleellinen osa neuvolapalveluista on myös tulevan isyyden aiheuttamien tunteiden käsittely sekä henkilökohtainen valmennus synnytykseen.

FacebookTwitterGoogle+