Bakgrund

Jag är Kristiina Laakso, specialsjuksköterska-barnmorska. Jag har varit sjukskötare på avdelningen för intensifierad vård för små barn, specialiserat mig som barnmorska och verkat som rådgivningsbarnmorska på Helsingfors stads moderskapsrådgivningar i närmare 30 år. Jag har varit med i många expertuppgifter som hänför sig till moderskapet samt uttalat mig som expert inom moderskapsvården i facktidningar.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+