Finns det anledning till oro om fingrarna känns domnade?

Svullnad är ett ganska vanligt besvär i slutet av graviditeten. Vanligtvis är ansiktet svullet på morgonen och mot kvällen tenderar vätskan att samla sig i fötterna. För en del mammor kan svullnaden och vätskeansamlingen ge upphov till en störande, domnad känsla i händerna. Känslan är oftast besvärligast på natten och på morgonen. Fingerlederna kan kännas ”reumatiska” och ofungerande. Den högra handen och i synnerhet de mittersta fingrarna på högra handen är i allmänhet de som har minst känsel. Vanligtvis går detta över ganska snabbt efter förlossningen. Svullnaden kan eventuellt lindras en aning med nackmassage och begränsat saltintag.

FacebookTwitterGoogle+