Förlossningsförberedelse

Syftet med förlossningsförberedelsen är att ge den gravida kvinnan råd för att förlossningen ska bli så angenäm som möjligt. Behovet av och innehållet i förberedelsen utformas enligt mammans individuella behov.

Förberedelsen kan genomföras antingen individuellt och personligt eller i grupp.

Mammans stödperson kan delta och det är också önskvärt att denna person deltar i förberedelsen.

Kunden avgör själv hur många gånger den individuella förberedelsen ska omfatta. Vanligtvis tar förberedelsen 3-4 timmar som delas upp i avsnitt av olika längd.

Förlossningsförberedelsen kan också ske under hembesök.

I allmänhet är det ändamålsenligt att inleda förlossningsförberedelsen först efter den 30:e graviditetsveckan.

 

FacebookTwitterGoogle+