Moderskapsrådgivningens tjänster

Moderskapsrådgivningens tjänster bildas av tre helheter: graviditetsuppföljning, förlossningsförberedelse och vård under barnsängstiden

Graviditetsuppföljning

Mammans bakgrund, levnadssätt och hälsotillstånd utreds;

En individuell plan för graviditetsvården görs för mamman;

Nödvändiga laboratorieprover tas;

Under besöken på mottagningen görs en uppföljning av mammans fysiska och psykiska välmående samt av babyns utveckling och tillväxt. Det beror på mammans egna utgångspunkter och behov hurdant innehåll rådgivningsbesöket får.

Erfarenheten har visat att besöket på rådgivningen uppdelas dels i kliniska undersökningar och resultatgranskning och dels i att försöka finna svar på frågor som mamman grubblar över.

I början besöker man i allmänhet rådgivningen en gång i månaden. När graviditeten fortskrider blir besöken tätare, beroende på hur mamman mår och vad hon behöver.

Graviditetsuppföljningen kan även göras under hembesök.

Förlossningsförberedelse

Syftet med förlossningsförberedelsen är att ge den gravida mamman handledning för att förlossningen ska bli en så angenäm upplevelse som möjligt. Behovet av och innehållet i förberedelsen utformas enligt mammans individuella behov. Förberedelsen kan ske
individuellt, personligt eller i grupp. Mammans stödperson kan delta och det är också önskvärt att denna person deltar i förberedelsen.

Kunden avgör själv omfattningen av förberedelsen. Vanligtvis tar förberedelsen 3-4 timmar som uppdelas i avsnitt av olika längd. Förlossningsförberedelsen kan också ske under hembesök.

I allmänhet är det ändamålsenligt att inleda förlossningsförberedelsen först efter den 30:e graviditetsveckan.

Vård under barnsängstiden

Efter förlossningen gör barnmorskan vid behov hembesök.
Under hembesöken väger barnmorskan babyn, kontrollerar naveln och hur babyn mår i allmänhet. Samtidigt får mamman råd om amningen och vården av babyn. Man går också igenom förlossningsupplevelsen.

FacebookTwitterGoogle+