För dig - väntande mamma!

Som bäst är graviditeten den mest givande tiden i ditt liv. Samtidigt är det den viktigaste utvecklingsfasen för det kommande barnet. Sköt om dig själv och de första faserna för ditt kommande barn så bra som möjligt.Graviditeten innebär inte enbart fysiska upplevelser och biologisk tillväxt. Det innebär känslostormar i lika hög grad: lycka, glädje men också rädslor. Känslosvängningarna är en naturlig del av graviditeten. Syftet med rådgivningsarbetet är att på alla sätt se till att mamman mår bra. Det gäller inte enbart klinisk uppföljning av barnets utveckling och tillväxt i livmodern. I minst lika hög grad gäller det att mentalt delta i de helt nya och underliga känsloupplevelser som mamman får. Det ska också ge handledning för att de olika faserna under graviditeten ska upplevas som naturliga, lyckliga tilldragelser.Helsingfors Privata Moderskapsrådgivning tillhandahåller individuell rådgivningsservice för dig. Vi tar hänsyn till alla dina behov och önskemål under graviditeten.Den väntande mamman kan överväldigas av rädslor och osäkerheter inför födseln. Syftet med vår förlossningsförberedelse är att skingra rädslorna och samtidigt ge realistisk information om förlossningsupplevelsen för att du som barnaföderska ska kunna uppleva förlossningen med lugn och tillförlit. Vi förbereder dig och din partner för förlossningen enligt dina önskemål, antingen individuellt eller i grupp. I hela vår verksamhet är vårt mål att mamman ska vara nöjd, lycklig och känna sig trygg under graviditeten och förlossningen och att barnet ska må bra.

FacebookTwitterGoogle+