För dig - väntande pappa!

Med tanke på både mammans och barnets välmående är det utan tvivel viktigt att pappan är närvarande, intresserad och deltar i vården och fostran av barnet. Man vet också att män som har fungerande relationer med sina egna barn är både fysiskt och psykiskt friskare än de män för vilka föräldraskapet av någon anledning åkt på grund. Faderskapet förstärks om relationen till babyn utvecklas redan under graviditeten. Man måste ge tid för faderskapet att utvecklas och det är aldrig för sent att skapa en relation till sitt eget barn.

Graviditeten är naturligtvis en ypperlig tid för att handskas med de känslor, rädslor och förhandsuppfattningar som hänför sig till föräldraskapet. De egna barndoms- och ungdomsupplevelserna dyker kanske upp i minnet, ibland kan de t.o.m. vara ångestframkallande. Du ska inte dämma upp eller bagatellisera dina känslor. De hör till ”manuskriptet” för ditt liv. Bekanta dig med din egen ”historia”, fundera på din egen barndom, dina föräldrar och familjen under din barndom. Diskutera dina känslor och bekymmer med din partner. Du är också alltid välkommen att diskutera dina känslor med rådgivningen. Kom ihåg – föräldrar som mår bra har barn som mår bra.

Sköt också om din fysiska hälsa. Besök rådgivningen, vi kartlägger ditt välmående och planerar ett program som främjar ditt välmående. Ta väl hand om dig själv, som blivande pappa är du snart den viktigaste människan i ditt barns liv.

 

FacebookTwitterGoogle+