Prislista 07.12.2017

Prislista

Första besöket 100 €
(mottagningstid 1t 15min)

Följande besök 80 €
(mottagningstid 45min)

Inga resekostnader debiteras för hembesök inom huvudstadsregionen.

Paketerbjudande för förstföderskor 950 €

Innehåller

– graviditetsvård (minst 11 besök)

• första besöket  (1t 15min)
• följande besök (45min)

– förlossningsförberedelse
– hembesök efter förlossningen
– gratis telefonrådgivning och handledning
– anvisningar

Paketerbjudandet för förstföderskor faktureras i tre rater under graviditetens gång.

Blodhemoglobin- och urinproverna som ingår i den normala graviditetsuppföljningen och som tas i samband med besöken på rådgivningen ingår i rådgivningsavgiften.Broschyrerna med anvisningar om graviditetsvården är gratis för kunden, likaså handledningen och rådgivningen per telefon.

Alla arvoden är exklusive moms och ingen expeditionsavgift uppbärs i samband med dem. Rådgivningstjänsterna är inte momspliktiga.

Fpa ersätter en del av kostnaderna för de privata rådgivningstjänsterna.

Undersökningsarvodena för de s.k. rutinmässiga blodproverna i början av graviditeten, dvs. bestämning av blodgrupp, kardiolipintest, B-hepatit och HIV-test, debiteras enligt laboratoriernas arvodesgrunder och ingår inte i arvoden för rådgivningsbesöken.

 

 

FacebookTwitterGoogle+